Netbeheerders moeten 300 miljoen euro investeren om groei groen gas mogelijk te maken

Netbeheerders hebben berekend dat tot 2030 een investering van 300 miljoen euro nodig is om het gasnet geschikt te maken voor de toename van groen gas.

Uit het gepresenteerde rapport Green Liaisons van TKI Nieuw Gas, KVGN en Groen Gas NL blijkt dat Nederland 2,6 miljard kubieke meter groen gas kan produceren in 2030 (goed voor 4 tot 5 megaton CO2-reductie) en ongeveer 11 miljard kubieke meter in 2050. Dat is fors meer dan de ruim 100 miljoen kubieke meter die de netbeheerders in 2017 transporteerden.

De huidige netstructuur is nog niet klaar voor een flinke toename van groen gas. De gasnetstructuur is ontworpen voor het verspreiden van gas van een centrale, flexibele bron naar eindgebruikers. Er zijn aanpassingen nodig om decentraal gas te ontsluiten. Met name de beperkte invoedmogelijkheden door de lage gasvraag in de zomermaanden zorgt voor een toenemend risico op invoedbeperkingen. Invoedbeperkingen ontstaan wanneer binnen het netgebied op het regionale net de productie de vraag naar gas overschrijdt.

De netbeheerders schatten dat een investering van 300 miljoen euro in netaanpassingen nodig is om in 2030 3 miljard kubieke meter groen gas aan te kunnen. Zij zijn bereid die investering te doen en vinden deze maatschappelijk verantwoord. Voorwaarde is wel dat de regulering wordt aangepast, zodat individuele netbeheerders hun investeringen kunnen terugverdienen. Op dit moment krijgen individuele netbeheerders slechts gedeeltelijke dekking voor de gemaakte kosten. Daardoor bestaat er geen prikkel om aanvullende investeringen te doen om invoeding mogelijk te maken. De kosten moeten daarom in de toegestane inkomsten van netbeheerders worden opgenomen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!