Netbeheerders: ‘Nieuwe kabinet neemt energietransitie serieus’

Netbeheer Nederland laat weten dat Netbeheerders verheugd zijn dat het nieuwe kabinet expliciet uitspreekt dat decentrale overheden samen met onder meer corporaties en netbeheerders regionale plannen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving moeten opstellen, en dat netbeheerders een rol hebben bij het lokaal in kaart brengen van goede alternatieven voor het aardgasnet. Netbeheer Nederland heeft daar ook voor gepleit bij de informateur vanwege de grote impact van de warmtetransitie op het energiesysteem.

Netbeheerders zijn bovendien tevreden dat het nieuwe kabinet gehoor geeft aan de oproep om de aansluitplicht gas te vervangen door een warmterecht. Netbeheerders vinden het daarbij belangrijk dat ook nieuwe energie-infrastructuur onafhankelijk beheerd wordt, zodat consumenten kunnen vertrouwen op een betaalbaar, betrouwbaar, toegankelijk en veilig energiesysteem.

Om de klimaatdoelen te halen zijn volgens Netbeheer Nederland veel maatregelen nodig. Het voornemen om met ‘partijen’ expertise op te bouwen en proefprojecten uit te voeren voor toekomstig beleid, ondersteunt Netbeheer Nederland daarom ‘van harte’. ‘Netbeheerders vinden dit noodzakelijk en werken hier graag aan mee. Door innovatie in de energietransitie kan het energiesysteem betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk gehouden worden.’

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!