Nieuw warmte-etiket Nuon geeft zicht op duurzaamheid warmtenetten

Als eerste grote warmteleverancier van Nederland geeft Nuon volledig inzicht in de herkomst en milieu-effecten van de geleverde stadswarmte. Dit doet het bedrijf met het Warmte-etiket, vergelijkbaar met het al langer bestaande Stroometiket voor elektriciteit.

In het nieuwe overzicht staat voor alle warmtenetten afzonderlijk uit welke bronnen de geleverde warmte afkomstig is en voor welk percentage. Nuon wil hiermee zoveel mogelijk inzicht geven in de milieuvriendelijkheid van de geleverde warmte. Uit het warmte-etiket en de nieuwe CO2-reductierapporten blijkt onder meer dat de warmtenetten van Nuon in 2017 gemiddeld 54 procent minder CO2 hebben uitgestoten dan verwarming met cv-ketels. Dat is in vergelijking met het jaar daarvoor een verbetering van 3 procent.

De 3 schoonste warmtenetten van Nuon waren in 2017:

  1. Arnhem, Duiven, Westervoort: 85 procent minder CO2 (primaire bron: 99 procent afvalverbranding).
  2. Rotterdam: 78 procent minder CO2 (primaire bron: 96 procent afvalverbranding).
  3. Ede:76 procent minder CO2 (primaire bron: 85 procent biomassa).

De betrouwbaarheid van de reductiecijfers is gewaarborgd door een validatie van TNO. De volledige CO2-reductierapporten zijn beschikbaar. (foto: Alliander)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!