Nieuwe Vlaamse woonwijk op Keerdok/Eandissite gaat energie opslaan in bodem

De nieuwe Vlaamse woonwijk op Keerdok/Eandissite moet een duurzame wijk worden. Niet alleen op het gebied van groen en mobiliteit, maar van verwarming. Zo wordt er op de Eandissite een  modern, hoogrenderend warmtenet uitgebouwd en wordt energie opgeslagen in de bodem.

Vanaf 2018 wordt het gebied rond het Keerdok en de Eandissite, gelegen tussen de Dijle, Guido Gezellelaan en N16, ontwikkeld tot een hoogwaardige en compleet nieuwe stadswijk met 800 woningen.

Mechelen heeft de ambitie om een klimaatneutrale stad te worden.  ‘Om onze stad klaar te maken voor de toekomst is bijzondere aandacht voor duurzaamheid bij nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld de Keerdok/Eandissite cruciaal. De principes van duurzame stedenbouw werden daarom reeds vanaf de opmaak van het masterplan geïntegreerd’, zegt wethouder van Klimaat en Energie Marina De Bie.

De duurzaamheidsambities gaan nog verder: verwarming zonder gasaansluiting. Zo zal Eandis er een warmtenet op lage temperatuur uitbouwen, met  een zogenaamd Bodem-Energie-Opslagsysteem (BEO-systeem). Dat is een systeem waarbij de ondergrond dienstdoet als opslagreservoir voor warmte of koude.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!