Noord-Holland wil emissieloze kassen

De provincie Noord-Hollandse bevordert modernisering en verduurzaming van de provinciale tuinbouw met een subsidie van 9,3 miljoen euro voor bedrijven die verhuizen naar glastuinbouwconcentratiegebieden. De concentratie maakt collectieve investeringen in nieuwe infrastructuur haalbaar, zoals aardwarmte-installaties of een CO2-net.

‘Dit is een forse impuls voor een toekomstbestendige glastuinbouwsector die door innovatie concurrerend kan blijven op de wereldmarkt en tegelijkertijd duurzamer wordt. De glastuinbouwsector is een belangrijke economische pijler in Noord-Holland, die met emissieloze kassen ook een grote bijdrage kan leveren aan de nationale klimaatdoelstellingen. We hopen dat veel bedrijven hier gebruik van gaan maken’, aldus gedeputeerde Jaap Bond voor Economische Zaken en Landbouw.

De concentratie van bedrijven in moderne glastuinbouwgebieden maakt investeringen in nieuwe infrastructuur betaalbaar, zoals aardwarmte-installaties of hoofdleidingen voor een warmtenet of een CO2-transportnet. Dit zijn investeringen die een tuinder meestal niet alleen kan doen. De provincie stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling van 9,3 miljoen euro. De Europese Unie draagt hier  4,3 miljoen euro aan bij.

Noord-Hollandse bedrijven kunnen vanaf 3 mei tot 30 november 2017 een subsidieaanvraag indienen via het subsidieloket op de website van de provincie Noord-Holland. Daar staan vanaf 3 mei ook alle voorwaarden van de regeling. Bij aanvragen van bedrijven wordt gekeken naar het effect van de bedrijfsverplaatsing op het energieverbruik, het milieu, het landschap en de landbouwstructuur. Het maximale subsidiebedrag voor een bedrijf is 1 miljoen euro. (foto: Wikimedia)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!