Nuon: ‘CO2-uitstoot steden gehalveerd dankzij stadsverwarming’

Het warmtenet van Arnhem, Duiven en Westervoort was in 2016 een van de schoonste van Nederland. Uit een nieuwe rapportage van Nuon blijkt dat daar de CO2-uitstoot 85 procent lager is dan bij verwarming door cv-ketels.

Stadsverwarming is vooral geschikt voor grootstedelijke gebieden met veel woningen op een relatief klein oppervlak, met voldoende warmtebronnen in de directe omgeving. Het warmtenet in Arnhem, Duiven en Westervoort is aangesloten op afvalverbrander AVR in Duiven. Woningen, bedrijven en instellingen in de 3 Gelderse gemeenten krijgen daardoor verwarming en warm water dankzij warmte die vrijkomt bij het verbranden van huishoudafval uit de regio.

Landelijk gezien was de vermeden CO2-uitstoot dankzij stadswarmte in 2016 gemiddeld 51 procent, vergelijkbaar met 2015. In de regio Arnhem ligt dit percentage fors hoger doordat de warmte afkomstig is van afvalverbrandingsinstallaties, terwijl op andere plekken ook gebruikgemaakt wordt van bijvoorbeeld restwarmte uit elektriciteitsopwekking .

Volgens de doelstellingen van de Energieagenda van het kabinet wil Nederland vóór 2050 aardgasvrij zijn. Hiermee groeit de vraag naar alternatieve warmtebronnen, zoals stadsverwarming. Met de online calculator van Nuon kunnen bewoners uitrekenen hoeveel CO2-uitstoot zij in hun wijk verminderen met het gebruik van stadsverwarming.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!