Nuon: warmtenet Amsterdam vergroenen met biomassa voor gasvrije stadsverwarming

Door het warmtenet open te stellen voor nieuwe en duurzame warmtebronnen zet Nuon een volgende stap naar gasvrije stadsverwarming en voorziet in de toenemende behoefte aan groene warmte. Nuon beheert warmtenetten in Amsterdam, Almere, Lelystad, Arnhem, Duiven, Leiden en Rotterdam.

Met de gemeente Amsterdam en andere partners werkt Nuon naar eigen zeggen continu aan nieuwe oplossingen en technologieën. Zoals het gebruik van geothermie, elektrische boilers, groene waterstof en restwarmte uit datacenters. Ook de mogelijke aanleg van een biomassacentrale in Diemen is een van de initiatieven op dit gebied.

Er zijn nog verschillende stappen te nemen voordat de biomassacentrale uiteindelijk gebouwd kan worden. De eerste fase is het onderzoekstraject met onder andere diverse milieuonderzoeken. Daarna volgen de vergunningen, de subsidieaanvragen en het selecteren van een aannemer. Pas na het officiële investeringsbesluit kan de voorbereiding van de bouw starten. Het gehele voortraject zal minimaal tot medio 2019 duren. De verwachting is dat de centrale dan in 2020 klaar zal zijn voor gebruik.

Directeur Nuon Warmte Alexander van Ofwegen: ‘De Nederlandse overheid beoordeelt momenteel een aantal certificeringssystemen voor biomassa. We kijken met belangstelling uit naar de uitkomsten. Ongeacht de herkomst dient de duurzaamheid van de biomassa altijd gegarandeerd te zijn.’

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!