Historisch klimaatakkoord Parijs aangenomen door 195 landen

UTRECHT – Vertegenwoordigers van zo’n 195 landen hebben zaterdagavond het historische klimaatakkoord aangenomen om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. 

In de zaal vol met vertegenwoordigers van alle landen werd luid geapplaudisseerd. Hoewel er veel kanttekeningen zijn te maken bij de doelstellingen gaat het om de grootste stap ooit op het gebied van klimaatbeleid wereldwijd. 

Bekijk het moment in deze korte video terug. 

Het akkoord blijkt toch niet unaniem te zijn geaccepteerd. De delegatie uit Nicaragua had de vlag omhoog gedaan. Het huidige akkoord is niet streng genoeg voor het Midden-Amerikaanse land.

De vertegenwoordiger van Nicaragua haalde aan dat er een doelstelling is om de gemiddelde opwarming van de aarde niet boven 2 graden uit te laten komen, maar dat lokaal de temperatuur hoger kan stijgen. Vooral voor landen met een tropisch klimaat kan dit voor grote problemen zorgen die juist voorkomen moeten worden met het klimaatakkoord. 

Reactie Nederland 

“12 december 2015 is de dag dat we groene historie schrijven”, aldus de vertegenwoordiger van Nederland, staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu). “

Er is vandaag een geweldige prestatie geleverd door voor het eerst in de geschiedenis een voor alle landen geldend juridisch bindend klimaatakkoord te sluiten. We hebben onze kinderen en kleinkinderen een grote dienst bewezen.”

Winstpunt

Volgens Nederland is een belangrijk winstpunt voor de EU dat er een mondiaal vijfjarig revisiesysteem wordt opgezet dat alle landen aan hun verantwoordelijkheid moet houden om te blijven werken aan het verbeteren van het klimaat en aan het tegengaan van opwarming.

“Bovendien biedt het akkoord economische kansen voor Nederlandse bedrijven en wetenschap om kennis en expertise op het gebied van bijvoorbeeld water en landbouw in te zetten in landen die te kampen hebben met de gevolgen van klimaat”, aldus de Nederlandse overheid. 

Chinese reactie

De Chinese vertegenwoordiging: “Het is waar dat de overeenkomst niet perfect is en dat er sommige gebieden zijn verbeterd moet worden, maar dit weerhoudt ons niet ervan deze historische stap te nemen.”

Deze overeenstemming stuurt een sterk en positief signaal de wereld in dat we bewegen naar een economie met lage Co2-intensiteit.

Verlate stemming

Rond 19.30 uur werd het akkoord uiteindelijk aangenomen. Zaterdagmiddag zou om 15.45 uur al gestemd worden, maar dit werd verplaatst naar 17.30 uur. Volgens de organisatie wilden de vertegenwoordigers meer tijd hebben om het akkoord te bestuderen. 

Om 17.30 uur druppelden wel een groot deel van de onderhandelaars naar binnen, maar de stemming liet nog steeds op zich wachten. Naar verluidt werd er langs de zijlijnen nog steeds onderhandeld.

‘Rijke’ landen zouden nog niet tevreden zijn met punt 4.4. De tekst zou te sterk zijn opgesteld. Later bleek dit om een tikfout te gaan. 

De tekst, die in de 6 VN-talen is vertaald, werd om 13.30 uur openbaar gemaakt. Tijdens de aankondiging van Laurent Fabius, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, dat er een akkoord was, kon hij al op een enorm applaus rekenen.

Eerste wereldwijde klimaatakkoord

“De tekst zal, als u hiermee instemt, het eerste wereldwijde akkoord zijn in de geschiedenis van klimaatonderhandelingen”, aldus de Franse president Francois Hollande. “Dit wordt een enorme stap voor de mensheid.” Het akkoord van Kyoto gold voor maar 38 vooral Europese landen.

In de tekst wordt opgenomen dat de opwarming van de aarde niet boven 2 graden uit mag komen. Volgens prognoses leveren de huidige beloften een opwarming op van 2,7 graden.

Lees ook: Greenpeace: akkoord is niet voldoende, maar einde fossiele brandstoffen nabij | Nederlandse politici positief over ontwerpakkoord | Belangrijkste punten uit het klimaatakkoord

Overeenstemming tussen arm en rijk

Het akkoord betekent vooral dat ‘arme’ en ‘rijke’ landen overeenstemming vinden over wat voor maatregelen genomen moeten worden en wie dat moet financieren. Dit betekent dat ook na 2020, tientallen miljarden dollars worden geïnvesteerd in het verduurzamen van kwetsbare landen.

“We moeten de wereld laten zien dat ons collectieve werk meer waard is dan de optelsom van alle individuele landen”, aldus Laurent Fabius, de Franse minister van Buitenlandse Zaken en president van de onderhandelingen.

De vertegenwoordigers van de Filipijnen, één van de grotere ‘arme’ landen, gaan voor het akkoord zoals het er nu ligt stemmen. Manny De Guzman,  hoofd van de Filipijnse delegatie, verklaarde. “Dit is een historische overeenkomst. We zijn al zo ver gekomen. Laten we dit moment volhouden.”

Lees hier het klimaatakkoord

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!