Onderzoek CE Delft: ‘De vervuiler betaalt’ gaat niet op

Uit onderzoek van CE Delft, dat in opdracht van Milieudefensie werd uitgevoerd, blijkt dat grote vervuilende bedrijven nauwelijks bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. Het zijn burgers die de rekening betalen.

Nederland kent 2 prachtige principes: de vervuiler betaalt, en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Die principes zijn zo mooi, omdat ze eerlijk zijn. Helaas werken ze in de praktijk niet altijd zo. Het zijn burgers die de rekening betalen, en mensen met de laagste inkomens naar verhouding het meest.

Milieudefensie maakt zich daar zorgen over, daarom werken ze samen met de FNV, de Woonbond en Tax Justice. Gezamenlijk roepen ze de partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet in een manifest op om het klimaatbeleid eerlijker te maken.

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: ‘Nederland is aan het omschakelen. De tijd van kolen, olie en gas loopt op zijn eind. Maar de lusten en de lasten van die omschakeling zijn niet eerlijk verdeeld. We moeten ervoor zorgen dat de vervuiler betaalt en dat groene alternatieven bereikbaar worden voor iedereen. Dat betekent dat burgers niet alleen voor de kosten opdraaien, maar bedrijven hun deel gaan betalen. En dat mensen met de laagste inkomens ook profiteren van subsidies om te verduurzamen. We hebben iederéén nodig om klimaatverandering te stoppen. Dan moet ook iedereen mee kunnen doen. Wij noemen dat: eerlijk omschakelen.’

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!