Onderzoek diepe ondergrond Nederland

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent 9 miljoen euro toe aan projecten die onderzoek doen naar bewegingen en processen in de diepe ondergrond van Nederland. Het onderzoeksprogramma DeepNL is onderdeel van de NWO-bijdrage aan de Topsector Energie.

Het onderzoeksprogramma DeepNL wil de fundamentele kennis verbeteren van de dynamiek van de diepe ondergrond onder invloed van menselijk ingrijpen. Projecten gaan onder meer over de vraag hoe heet aardbevingsbreuken kunnen worden,bodemdaling als informatiebron voor ondergrondse processen en voorspelling van oppervlaktevervorming.

Er zijn 8 projecten toegekend in dit programma.

Met dit onderzoeksprogramma geeft NWO ook invulling aan een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid voor een structureel en langetermijnonderzoeksprogramma naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen.

Binnen de projecten gaan senior onderzoekers samen met 31 nieuwe PhD’s en postdocs gedurende ruim 4 jaar onderzoek doen met behulp van laboratoriumexperimenten, veldwerk en computermodellen. DeepNL is mede mogelijk door een financiële bijdrage van NAM en is onderdeel van de NWO-bijdrage aan de Topsector Energie.

De projecten uit deze eerste call zullen de basis leggen voor DeepNL. De komende jaren volgen meer calls over onderwerpen die nu nog ontbreken, de integratie en toepassing van resultaten en structurele versterking van het onderzoeksveld. Begin 2019 zullen de betrokkenen van de 8 projecten samenkomen tijdens een eerste wetenschappelijke bijeenkomst. Daarbij zal ook het door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ingestelde Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) aansluiten. De onderzoeksresultaten van DeepNL zullen voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!