Onderzoek Ipsos: verduurzaming kans voor grootverbruikers

VEMW heeft opdracht gegeven aan onafhankelijk onderzoeksbureau Ipsos om onderzoek te doen onder Nederlandse bedrijven en instellingen, naar kansen die ze zien en zorgen die er leven als het gaat om zakelijk energie- en watergebruik.

Uit het onderzoek komt naar voren dat een ruime meerderheid van de bedrijven en instellingen (8 van de 10) verduurzaming als een kans ziet: de energietransitie alsook de transitie naar efficiënter watergebruik vormen voor velen van hen een driver voor innovatie. Duurzaam gebruik van energie en water wordt bovendien door veel organisaties beschouwd als essentieel voor de continuïteit op langere termijn. Daarbij wordt aangemerkt dat het lastig kan zijn om goede businesscases te creëren. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat veel organisaties onzeker zijn over veranderingen ten aanzien van het overheidsbeleid en de mogelijke gevolgen daarvan voor de kosten.

Naast kansen zijn er ook zorgen geuit. Organisaties maken zich het meeste zorgen over ontwikkelingen die de financiële kant van het zakelijk energie- en watergebruik betreffen. De ongerustheid gaat vooral over stijgende (gereguleerde) kosten zoals de kosten voor het energienetwerk of voor kosten in verband met nieuwe waterheffingen. Daarnaast wordt de toenemende afhankelijkheid van andere landen voor wat betreft de levering van gas, en de gevolgen daarvan voor de voorzieningszekerheid, nadrukkelijk genoemd.

In totaal hebben 149 bedrijven en instellingen aan het onderzoek deelgenomen. Deze organisaties waren afkomstig uit de industrie, ICT-sector, gezondheidszorg, overheid en zakelijke dienstverlening.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!