Onderzoek naar mogelijkheden warmtenetwerk Hardenberg

Enpuls, een bedrijfsonderdeel van Enexis, en lokale netwerkbedrijven Cogas en Rendo hebben een intentieovereenkomst ondertekend met Wavin Diensten, Dion Locatiediensten en de gemeente Hardenberg om samen de mogelijkheden voor een warmtenetwerk in Hardenberg te onderzoeken.

Wat de samenwerkingspartners betreft blijft het niet alleen bij een onderzoek. Het streven is om in het derde kwartaal van 2018 daadwerkelijk te starten met de realisatie van een lokaal warmtenetwerk in Hardenberg.

Bij de productieprocessen van de Wavin-bedrijven komt veel warmte vrij. Deze warmte kan hergebruikt worden voor het verwarmen van kantoren, woningen en bedrijven. De bedrijven op het Wavin-terrein en het naastgelegen zwembad en sporthal De Slag maken al gebruik van deze warmte.

Er is voldoende capaciteit om de levering van restwarmte uit te breiden. Daarom willen de diverse partijen de mogelijkheden van een open warmtenetwerk onderzoeken. Dit is een warmtenet waarop meerdere producenten en leveranciers van warmte actief kunnen zijn.

Het opzetten van een open warmtenetwerk is een complex geheel en kan alleen als alle partners in de energieketen met elkaar samenwerken. Alle partijen zien hierin een gezamenlijk belang en hebben daarom de handen ineengeslagen. Cogas, Rendo en Enpuls zetten hun kennis en expertise in; de gemeente Hardenberg speelt een verbindende rol. Wavin Diensten en Dion zijn betrokken als leverancier van restwarmte en hebben daarbij de technische specialisten in huis.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!