Openbaar Ministerie legt bio-vergister stil in verband met fraude

Het Openbaar Ministerie heeft een voorlopige maatregel opgelegd aan een bio-vergistingsinstallatie in het noorden van de provincie Limburg. Tot nader order mogen geen stoffen meer worden aangevoerd en de opgeslagen stoffen mogen niet meer worden afgevoerd.

De politie heeft 2 bedrijfslocaties doorzocht in een onderzoek naar fraude met mest en afvalstoffen bij de bio-vergistingsinstallatie. Er wordt sinds 2013 vermoedelijk 3 keer zoveel afval en dierlijke mest verwerkt bij de installatie als is toegestaan volgens de vergunning. De installatie zou dat niet aankunnen. Het vermoeden is dat er afvalstoffen worden omgekat naar mest. De verdachten zouden daarbij gebruikmaken van valse transportdocumenten. De bedrijven hebben hiermee naar schatting meer dan 1.000.000 euro verdiend.

Tijdens de doorzoeking constateerde de politie dat de interne processen bij het bedrijf onvoldoende op orde zouden zijn. Er is onvoldoende zicht op welke stoffen er worden ingenomen, hoe deze worden verwerkt en hoe deze vervolgens worden doorverkocht. Hierdoor bestaat het risico dat er afvalstoffen het bedrijventerrein afgaan als mest of bodemverbeteraar, terwijl het restproduct niet voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld. Indien niet-toegestane afvalstoffen en dierlijke mest niet volgens de regels in een bio-vergistingsinstallatie worden verwerkt, kunnen er chemicaliën, bacteriën of ziektekiemen in zitten. Dat brengt risico’s met zich mee en het restproduct moet als afval beschouwd worden. Wanneer iets afval is, moet er betaald worden voor afvoer.

Het OM heeft een holding en nog 4 rechtspersonen, waaronder de bio-vergistingsinstallatie, als verdachten aangemerkt. Ook 2 bestuurders worden verdacht. De verdenkingen tegen de verdachten zijn valsheid in geschrifte, het vervoer van afvalstoffen in strijd met de Milieuwet en het handelen in strijd met de omgevingsvergunning. Eén van de bestuurders is al verdachte in een ander onderzoek van het Functioneel Parket naar oplichting van de RVO voor circa 70.000 euro met valse documenten. Er is subsidie aangevraagd voor een mestverwerker maar die is in werkelijkheid vermoedelijk nooit geleverd.

In het onderzoek door de politie wordt samengewerkt met het waterschap, de NVWA, de ILT en het NFI. Het waterschap onderzoekt een incident van eind september 2017 waarbij 25 ton vloeibaar stikstof uit een lekkende silo in het riool liep en circa 400 ton in de Maas. Bij de doorzoeking is administratie in beslag genomen en NFI heeft monsters genomen van stoffen in de installatie en op het terrein.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om een voorlopige maatregel op te leggen om risico’s uit te sluiten. Er mag geen inname en afvoer van afvalstoffen en mest plaatsvinden totdat het interne proces op orde is gebracht.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!