Proef met slib als bouwstof in Loosdrechtse plassen

De provincie Noord-Holland en het Plassenschap Loosdrecht onderzoeken samen met een aantal partijen of het mogelijk is om veenslib uit de Loosdrechtse plassen te gebruiken als bouwstof.

De komende maanden wordt het opgebaggerde slib gebruikt om de afgebrokkelde legakkers (smalle stroken grond die vroeger werden gebruikt om het veen op te drogen) te herstellen. Hierdoor verbetert de bevaarbaarheid van de plassen en versterkt de cultuurhistorische waarde van het legakkergebied. Van februari tot april 2017 wordt de eerste fase van de proef uitgevoerd. De vergane legakker langs de Muyeveldse Wetering in Loosdrecht wordt dan opnieuw opgebouwd met aan weerszijden een 4 meter brede rietoever van veenslib uit de Loosdrechtse plassen.

Veenslib is van nature een slap materiaal dat niet geschikt is om iets op te (ver)bouwen. Door vocht uit het slib te halen en er kalk aan toe te voegen, dikt het in. Dit dikkere slib wordt in grote afgezonken ‘rasters’ van gebundelde wilgen met maisdoek gedaan. Hierdoor kan het niet wegvloeien en kan er riet op worden geplant. Als blijkt dat deze methode succesvol is, kan deze werkwijze op meer locaties worden toegepast.

(foto: WikiMedia)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!