Provinciaal geld voor energiescans Noord-Hollandse monumenten

De provincie Noord-Holland stelt voor 2017 100.000 euro beschikbaar voor onderzoeken naar duurzame benutting van monumenten. Met de provinciale bijdrage kunnen monumenteigenaren bepalen of herbestemming kansrijk is. Met het geld kunnen eigenaren  nu ook een energiescan laten uitvoeren.

Jack van der Hoek, gedeputeerde Cultuur: ‘De provincie stelt al 5 jaar geld beschikbaar voor onderzoeken naar duurzame benutting van monumenten. We zien dat eigenaren graag al in een vroeg stadium weten hoe leegstand van hun monument voorkomen kan worden en welke nieuwe functies mogelijk zijn. Dit jaar is het ook mogelijk om een energiescan te laten uitvoeren. Het verduurzamen van monumenten is een belangrijk middel om de exploitatie rond te krijgen.’

De afgelopen 5 jaar heeft de provincie subsidie verleend voor het uitvoeren van 61 haalbaarheidsonderzoeken. Voor 46 rijksmonumenten, 1 provinciaal monument, 9 gemeentelijke monumenten en 5 gebouwen zonder monumentenstatus is een onderzoek uitgevoerd. Gebleken is dat herbestemming in vele gevallen kansrijk is. De onderzoeken hebben al tot uitvoering van herbestemming geleid bij onder andere De Nederlandse Bank te Alkmaar, Huize de Dieu in Alkmaar, fort Westoever in Den Helder en Villa en Tweelinghuis Leyduin in Vogelenzang.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!