Provincie acht meeste gebieden Overijssel ongeschikt voor ondergrondse opslag

Provinciale Staten hebben beleidskeuzes vastgesteld over de prioritering in het gebruik van de diepe ondergrond. Met de methode kijkt de provincie naar bovengrondse én ondergrondse ontwikkelingen in de advisering over activiteiten in de diepe ondergrond.

De provincie acht de meeste gebieden in Overijssel als niet geschikt voor ondergrondse opslag: het sluit 80 procent van de gasvelden in Overijssel uit. Alleen bij een 5-tal gasvelden kan met een specifieke methode op locatie nieuw onderzoek worden verricht naar de mogelijkheden.

De provincie wil zoveel mogelijk de potentie voor de winning van aardwarmte via geothermie benutten. Op dit moment zijn de mogelijkheden beperkt en daarom wil de provincie voorkomen dat ander gebruik de mogelijkheden nog meer beperkt. In gebied waar opslag van hernieuwbare energie in de toekomst eventueel mogelijk is besluit de provincie nu geen opslagactiviteiten te willen laten plaatsvinden die dit toekomstscenario teniet kunnen doen.

De methode is ontwikkeld in samenwerking met gemeenten, waterschappen, bedrijven en de RUG om open en transparant alle mogelijkheden van de diepe ondergrond bespreekbaar te maken. Met deze methode, als gevolg van een participatief proces met partners en Statenleden, geeft de provincie optimaal invulling aan de ruimte die het Rijk biedt om een afweging te maken tussen alle betrokken belangen en risico’s onder en boven de grond.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!