Provincie Brabant staat garant voor boringen aardwarmte

De provincie Noord-Brabant stelt zich voor maximaal  3,5 miljoen euro garant voor 5 boringen naar aardwarmte. De garantstelling is voor het Energiefonds Brabant dat samen met Hydreco Geomec de boringen uitvoert en exploiteert. Zij investeren circa 100 miljoen euro in de 5 aardwarmteprojecten.

Met de garantstelling van de provincie is de relatief risicovolle startfase van een boring gedekt. De 1e boring vindt plaats in Tilburg in 2018. Onderzoek heeft aangetoond dat de bodem daar op ongeveer 3 kilometer diepte geschikt is om warm grondwater uit op te pompen. Dit water is ongeveer 90 graden Celsius. Nadat een groot deel van de warmte uit het water gehaald is, wordt het weer terug in de bodem gepompt.

De boring moet uitwijzen of de doorlaatbaarheid van de grond ter plaatse voldoende is om het warme water te kunnen oppompen. Om het financiële risico van deze 1e boring af te dekken, is de garantstelling van de provincie nodig. Als er geen beroep op hoeft te worden gedaan, kan de garantstelling worden ingezet voor de startfase van het volgende aardwarmteproject. Naast Tilburg zijn Lieshout, Helmond, Asten en Deurne als locaties in beeld voor boringen voor aardwarmte. Bij elkaar moeten deze 5 projecten jaarlijks 1,5 petajoule aan energie leveren, wat overeenkomt met de warmte voor 35.000 woningen. Daarmee vormt aardwarmte een belangrijke pijler in de duurzame energieopwekking, naast wind- en zonne-energie.

Aardwarmte is een veilige en duurzame manier van energieopwekking. Het onttrekt alleen warmte aan het diepe grondwater dat op een natuurlijke manier weer opgewarmd wordt vanuit de aarde. Al het grondwater dat opgepompt wordt, wordt ook weer teruggepompt. Het eerste aardwarmteproject in Nederland stamt uit 2007, inmiddels zijn er 14 gerealiseerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!