Provincie Drenthe steekt 1 miljoen in Drentse Energie Organisatie

De provincie Drenthe stelt extra geld beschikbaar aan de Drentse Energie Organisatie. Dit doet zij door 1 miljoen euro extra te storten in de ‘Risicoreserve revolverend financieren’.

Hierdoor kan DEO een lening ontvangen van 10 miljoen euro om te investeren in een energieneutraal Drenthe.

Het college van Gedeputeerde Staten wil de positieve beweging die de economie heeft ingezet een extra stimulans geven. In de Voorjaarsnota stelt het college daarom voor om de Investeringsagenda nog eens uit te breiden met een bedrag van 25,5 miljoen euro.

Met de toevoeging van 25,5 miljoen euro komt het totale bedrag van de Investeringsagenda op  95 miljoen euro. De nieuwe onderwerpen die hiervoor in aanmerking komen zijn naast de Drentse Energie Organisatie:

Het vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken (6,5 miljoen euro voor het upgraden van vakantieparken), impuls volkshuisvesting (2 miljoen euro voor lokale volkshuisvesting), herstructureringsfonds (4 miljoen euro voor positieve ontwikkeling ruimtelijke kwaliteit) en toekomstgerichte landbouw (bijna 5 miljoen euro).

Ook wil het college extra geld uittrekken voor onder meer exportbevordering (ruim 500.000 euro) en een scholingsfonds voor innovatieve onderwijsconcepten (800.000 euro).

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!