Provincie Gelderland: ontwikkelingsmaatschappij moet uitrol duurzame energie versnellen

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland geven ontwikkelingsmaatschappij Oost opdracht de energieversneller te starten. De versneller helpt bedrijven en ondernemers met kennis, contacten en ondersteuning. Voor dat laatste onderdeel vraagt GS aan Provinciale Staten (PS) om subsidie voor Oost.

PS moeten hierover besluiten.  Deze aanpak leidt tot kansrijke projecten, die leiden tot minder afhankelijkheid van olie en gas. ‘Als we in 2050 energieneutraal willen zijn, moeten we echt versnellen. Daarom moeten we bedrijfseconomische kennis toevoegen aan duurzame plannenmakers. Want zo bereiken we niet alleen duurzame maar ook financieel haalbare innovaties, die klaar zijn om uit te voeren. Dan versnellen we echt’, aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk voor energietransitie.

Met de energieversneller werkt Oost NV via intake en scouting van interessante energieprojecten met het toekennen van kennisvouchers van maximaal 10.000 euro aan betere projectvoorstellen die uiteindelijk jaarlijks moeten leiden tot 5 à 10 kant-en-klare projectvoorstellen, die klaar zijn om uitgevoerd te worden.

Gelderland is een van de deelnemers in het Gelders Energieakkoord. Samen met de andere GEA-partners zijn de knelpunten en werking van financiële instrumenten verkend. Naast het ontwikkelen van goede projectvoorstellen gaat het om het wegnemen van knelpunten in de financiering. Dat blijkt uit het rapport ‘De versnelling financieren’, dat is opgesteld door het Gelders Energieakkoord.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!