Provincie Gelderland verplicht veehouderijbedrijven tot verduurzaming

De Provincie Gelderland verplicht veehouderijbedrijven tot verduurzaming. Provinciale Staten hebben ingestemd met de voorstellen om te verduurzamen, het zogenaamde Plussenbeleid. Bouwblokmaten verdwijnen uit de Omgevingsvisie en -verordening.

Er worden geen eisen gesteld aan de maximale grootte van bouwblokken, maar agrariërs worden verplicht om extra te investeren bij het uitbreiden van hun veehouderijbedrijven. Daarnaast moeten ze bij uitbreidingsplannen de omgeving via een dialoog betrekken. Provinciale Staten hebben woensdag 1 maart ingestemd met de voorstellen.

Uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderijbedrijven is gekoppeld aan extra investeringen in duurzame maatregelen. Agrariërs moeten extra investeren in maatregelen gericht op dierenwelzijn, milieu en/of ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit ter hoogte van 8 procent van hun investering.

Op verzoek van PS wordt bij de uitvoering getoetst of de maatregelen die de gezondheid verbeteren optimaal worden uitgevoerd. En wordt nauwlettend gevolgd of kleinere gezinsbedrijven onevenredig zwaar worden getroffen. Ook worden gemeenten gestimuleerd om de sloop van agrarische gebouwen te laten plaatsvinden op terreinen van boeren die met hun bedrijf zijn gestopt. Daarbij wordt voorkomen dat die gesloopte stallen weer een nieuwe agrarische bestemming krijgen en wordt gewerkt met een sloopfonds om financiële transacties tussen ondernemers te voorkomen. Tenslotte wordt de milieu-apk-keuring verder uitgewerkt binnen de Agenda Vitaal Platteland. Op deze agenda staan ideeën om te komen tot een blijvend gezond Gelders platteland. (foto: Tenten Solar)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!