Provincie Noord-Holland helpt woningeigenaren bij energiezuinig maken van hun huis

De provincie Noord-Holland investeert ruim 10 miljoen euro in het verduurzamen van bestaande woningen. Het geld wordt vooral ingezet om het voor particuliere woningeigenaren eenvoudiger te maken hun huis te isoleren of zelf duurzame energie op te wekken. De provincie wil minimaal 25.000 woningeigenaren helpen bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

Alle inwoners in Noord-Holland kunnen met vragen over energiebesparende maatregelen aan hun huis gratis terecht bij een (digitaal) energieloket. In Noord-Holland zijn dit ‘Duurzaam Bouwloket’ en ‘Bleeve’. Deze energieloketten geven aan woningeigenaren onafhankelijk advies, inzicht in financieringsmogelijkheden en ze helpen bij het aanvragen en beoordelen van offertes van bouwbedrijven. De provincie stelt per regio geld beschikbaar zodat de energieloketten meer mensen kunnen helpen.

Verder laat de provincie energieadvies-software ontwikkelen, waarmee woningeigenaren inzicht krijgen in de manier waarop zij hun woning in één keer of in stappen energieneutraal kunnen maken. Ook ondersteunt de provincie de markt bij het ontwikkelen van nieuwe leenvormen die het gemakkelijker maken voor huiseigenaren om te investeren in energiebesparende maatregelen. De provincie ondersteunt ook de woningbouwcorporaties bij het energiezuiniger maken van hun huurwoningen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!