Provincie verleent Green Deal-subsidie voor stoomrecompressie

De provincie verleent een Green Deal-subsidie aan Dow voor een stoomrecompressieproject met geld van het ministerie van Economische Zaken.

De stoomcompressor brengt restwarmte van lage temperatuur en druk met duurzame elektriciteit van wind en zon naar stoom op hoge druk en temperatuur. Hierdoor hoeft minder stoom met aardgas in stoomketels opgewekt te worden.

Dow gaat met het proefproject aantonen dat stoomrecompressie op grote schaal in de Nederlandse chemische industrie en raffinaderijen toegepast kan worden. Stoomrecompressie is een belangrijk middel voor de procesindustrie om verwarming te kunnen verduurzamen. Het steeds ruimer beschikbaar komen van hernieuwbare energie in de vorm van elektriciteit vergroot de noodzaak om ook industriële processen via elektrisch aangedreven apparatuur van energie te voorzien. Hierdoor kan de afzet van groene stroom groeien waardoor overschotten minder vaak zullen optreden. Het project maakt onderdeel uit van het platform Smart Delta Resources en past in het beleid van de Provincie om aan de maatschappelijke opgave circulaire economie en energietransitie te werken. (foto: WikiMedia)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!