Provincie Zuid-Holland onderzoekt eigen CO2-footprint

Provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om energie te besparen en versneld over te stappen op duurzame energiebronnen; onderzocht is wat de eigen CO2-footprint is en welke maatregelen zij zelf kan nemen om dit te verlagen. Uitgangspunt is deze ambitie in samenwerking met andere partijen te realiseren. Onder het motto goed voorbeeld doet goed volgen neemt de provincie nu ook haar eigen verantwoordelijkheid.

Als ijkjaar is 2015 genomen. Het onderzoek laat zien dat de provincie Zuid-Holland in dat jaar een footprint had van bijna 64.000 ton CO2. Bijna 60 procent van de CO2-voetafdruk wordt bepaald door de OV-concessies (37.000 ton CO2). Ongeveer 34 procent van de CO2-uitstoot heeft te maken met het beheer van de (vaar)wegen (samen 22.000 ton). De uitstoot uit de provinciale gebouwen en door het vervoer van medewerkers is relatief gering. Dit is echter direct beïnvloedbaar. Dankzij het onderzoek is er nu ook meer inzicht hoe de eigen CO2-voetafdruk omlaag kan.

Er is in de rapportage ook een doorkijk gemaakt naar 2030. Op basis van reeds gedefinieerde ambities en bestuursakkoorden is in 2030 een CO2-voetafdruk bereikbaar van 22.573 ton CO2, ofwel een daling van 66 procent ten opzichte van 2015. Ongeveer 32.000 ton wordt gerealiseerd bij de OV-concessies conform de afspraken gemaakt in het bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer (2016). (foto: BYD)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!