Provincie Zuid-Holland wil warmtenetten in stroomversnelling brengen

Steeds meer gemeenten willen warmtenetten aanleggen. Dat betekent dat er meer vraag komt naar duurzame warmtebronnen. Gedeputeerde Weber pleit daarom namens de provincies voor een versnelling op dit gebied.

Die mogelijkheid wil Gorinchem onderzoeken voor de Gildenwijk. De provincie ondersteunt dit initiatief en tekende daarom samen met de gemeente, woningcoöperatie Poort 6 en warmteleverancier HVC de intentieverklaring ‘Gildenwijk op duurzame warmte’.

De aanleg van meer warmtenetten betekent ook dat er meer vraag komt naar duurzame warmtebronnen. Maar hoewel daar al veel van beschikbaar is, verdwijnt die nu vaak in de lucht of het water. Weber pleitte daarom eerder die week in het NOS journaal namens de provincies voor een versnelling op dit gebied: ‘De overheid moet actief gaan investeren in de aanleg van de infrastructuur. Zodat daar waar de warmte nu weggegooid wordt, deze gebracht wordt naar huizen en kassen waar de warmte gebruikt kan worden’.

De resultaten van de studie in de Gildenwijk worden voor de zomer 2019 verwacht. Naast het milieu houden de partijen ook rekening met de portemonnee van de inwoners. Uitgangspunt is dat de energierekening in ieder geval niet hoger wordt. De 4 partijen gaan met elkaar onderzoeken op welke wijze het vervangen van aardgas het beste kan gebeuren. Bij de plannen wordt een klankbordgroep van bewoners betrokken. Voordat bewoners echt hun energie via het warmtenet kunnen betrekken, is het waarschijnlijk 2025.

foto: Alliander

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!