Rabobank start met rentekorting op bijna energieneutrale nieuwbouw

Zeer duurzame nieuwbouwwoningen worden extra aantrekkelijk als het aan de Rabobank ligt. In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kan de bank kopers rentekorting geven. In 2016 nam Rabobank contact op met RVO.nl. De bank wilde een zogeheten groene hypotheek bieden. Dit is een lening met rentekorting voor kopers van zeer duurzame nieuwbouwwoningen. Voor zo’n groene hypotheek moeten nieuwbouwprojecten voldoen aan de voorwaarden van de Regeling groenprojecten.

Rabobank stuitte echter op een probleem. De gebruikelijke beoordeling van bouwprojecten door RVO.nl past niet in het hypotheekproces van Rabobank. In overleg met Rabobank heeft RVO.nl het proces aangepast. De beoordelaars controleren nu vóóraf of bouwprojecten aan de criteria voldoen. Ze kijken naar de energieprestatie-eis en de eis rond duurzaam hout van de Regeling groenprojecten. Met een steekproef beoordelen ze de projecten ook achteraf.

Dankzij de afstemming tussen Rabobank en RVO.nl biedt de bank nu de groene hypotheek aan. Met deze variant krijgen kopers een korting van 0,5 procent. Andere banken volgen mogelijk met vergelijkbare hypotheken. Inmiddels heeft RVO.nl voor 11 van deze projecten een groenverklaring afgegeven. Het gaat in totaal om 107 nieuwbouwwoningen. Daarvan hebben 22 een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) tussen 0,26 en 0. De overige woningen hebben een EPC kleiner of gelijk aan 0, oplopend tot -0,35. (foto: Delta Wonen)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!