Ramplaankwartier geeft met ‘SpaarGas’ startsein voor aardgasvrij

In bijzijn van wethouder Cora-Yfke Sikkema werd in woonzorgcentrum De Blinkert in het Ramplaankwartier het startschot gegeven voor het project ‘SpaarGas’. In samenwerking met de TU Delft en de gemeente Haarlem gaan bewoners van het Ramplaankwartier de komende tijd zelf onderzoeken hoe ze hun energieverbruik kunnen terugdringen en de wijk aardgasvrij kunnen maken.

Het Ramplaankwartier geniet – mede dankzij het gezamenlijke zonnedak op de Fablo Tennishal – landelijke bekendheid als duurzame wijk. Met SpaarGas wil Stichting Duurzame Energie Ramplaan een volgende fase ingaan, te weten die van een aardgasloze wijk. Meer dan 100 wijkbewoners kwamen naar de eerste SpaarGas-informatieavond die eind maart werd georganiseerd.

De stijgende temperatuur, de bevingen in Groningen en de klimaatafspraken van Nederland hebben ertoe geleid dat de overheid heeft bepaald dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. En dat zal ook grote consequenties hebben voor wijken in Haarlem, vooral wanneer daar veel relatief oude woningen zijn. Een belangrijke stap is het inventariseren van alle type woningen in de wijk en het per huis in kaart brengen van bestaande en potentiële besparingsmaatregelen. Elke straat moet straks een SpaarGas-coach hebben die buren helpt bij het invullen van de SpaarGas-check. Hierin kan iedere bewoner een uitgebreid profiel maken van zijn of haar woning. Doel is om voor het einde van 2017 zo’n 100 woningen volledig door te lichten.

Tegelijkertijd wordt ook op wijkniveau gekeken hoe slimmer met energie kan worden omgegaan. ‘De riolering moet vervangen worden, dus waarom dan niet direct kiezen voor een type dat het terugwinnen van warmte mogelijk maakt?’, licht projectleider Fortuijn toe. Het SpaarGas-project moet er uiteindelijk in resulteren dat in 2018 alle technieken in kaart zijn gebracht en dat de haalbaarheid ook financieel getoetst is. Sabine Jansen die namens de TU Delft het technisch deel van SpaarGas coördineert: ‘Belangrijk is dat ook huiseigenaren en huurders zonder spaargeld mee kunnen doen.’

Stichting DE Ramplaan hoopt dat de Spaargas-aanpak ertoe zal leiden dat een derde van de woningen in de wijk in 2020 aardgasvrij zal zijn.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!