Regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis gewijzigd

De regeling Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis is gewijzigd per 1 maart 2017.

Aanleiding hiervoor is dat de maximale subsidiebedragen op een aantal energiebesparende maatregelen (onder andere gevel- en dakisolatie) in de praktijk hoger uitvielen dan de beoogde 20 procent van de investeringen. Deze bedragen zijn naar beneden bijgesteld omdat dat beter past bij de oorspronkelijke doelstelling. Daarnaast zijn de subsidiemogelijkheden verruimd: naast dakisolatie is nu ook onder meer subsidie mogelijk voor isolatie van een bestaande zolder- of vlieringvloer.

Let op: Door deze wijzigingen zijn er nieuwe uitvoerdersformulieren te downloaden voor eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die bedrijven moeten invullen voor een aanvraag.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!