Rijksuniversiteit Groningen: pensioengelden moeten duurzamer geïnvesteerd

Pensioenfonds ABP beheert de pensioenen van de ruim 5.500 medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen. De universiteit roept het ABP nu op om het pensioengeld duurzamer en gezonder te gaan beleggen. ‘Volgens ons strookt het fossiel en ongezond beleggen van deze pensioenen niet met de visie van de universiteit. In een gezamenlijke brief roepen het College van Bestuur en de Universiteitsraad het ABP op om ons pensioengeld duurzamer en gezonder te gaan beleggen’, aldus plaatsvervangend voorzitter van de Universiteitsraad Pieter Polhuis.

Ongeveer 10 procent van de ABP-beleggingsportefeuille wordt geïnvesteerd in fossiele energieopwekking. it onderzoek van de RUG blijkt dat een portefeuille zonder fossiele energiebedrijven niet significant anders presteert dan een portefeuille mét. Concreet vraagt de RUG het ABP te stoppen met het beleggen in fossiel en te investeren in duurzame alternatieven. En bedrijven binnen de beleggingsportefeuilles die nog niet voldoende maatregelen nemen om klimaatverandering tegen te gaan, aan te sporen dit wel te doen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!