Rijnstate en Burgers’ Zoo willen aardgas vaarwel zeggen met biomassacentrale

Verschillende partijen, waaronder Rijnstate, hebben onlangs een akkoord gesloten om de mogelijkheid van een lokaal openbaar warmtenet op het terrein van Burgers’ Zoo te onderzoeken. Het Arnhemse dierenpark onderzoekt de mogelijkheid van een biomassacentrale.

De biomassacentrale moet zowel Burgers’ Zoo als Rijnstate van warmte voorzien. In de toekomst zouden andere partijen ook kunnen worden aangesloten op het lokale open warmtenet. Naast de provincie doen de volgende partijen mee aan het onderzoek: Koninklijke Burgers’ Zoo, Rijnstate, gemeente Arnhem, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), ZON participaties en Inenergie. Dit onderzoek duurt ongeveer 1 jaar en wordt afgesloten met de aanvraag voor SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) bij het rijk.

Koninklijke Burgers’ Zoo en Rijnstate hebben het plan om de aardgasvrije energie te gaan gebruiken. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) is de netwerkbeheerder en ondersteunt graag initiatieven op basis van CO2-neutrale energieopwekking. Terwijl ZON participaties de biomassacentrale kan leveren en installeren en Inenergie de haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!