Ruud Koornstra eerste Energiecommissaris van Nederland

Ruud Koornstra is formeel geïnstalleerd als eerste Energiecommissaris van Nederland. Zijn eerste taak is een veel ambitieuzer transitieprogramma van fossiel naar schoon te borgen in de regeringsafspraken van het nieuw te kiezen kabinet in maart.

De Energiecommissie bestaat uit 3 onderdelen: in Den Haag zetelt de overkoepelende commissie onder leiding van Ruud Koornstra. Regionaal worden de energiecommissies gevormd door lokale mensen rondom scholen, sportclubs, bedrijventerreinen en buurten. Landelijk organiseren de energiecommissies activiteiten en bijeenkomsten om zoveel mogelijk inwoners te helpen met hun transitie van fossiel naar groen.

De geplande acties tot en met april 2017 zijn:

  • Koornstra verhuist naar Den Haag. Rondje langs politieke partijen: hoe 2030 fossielvrij hún partijprogramma kan versterken.
  • Energiecommissie: overzicht alle best practices verzamelen en delen.
  • Energiecommissie: de meetlat van de transitieprogramma’s van de politieke partijen gebruiken om aan te scherpen.
  • Energiecommissie: stemadvies uitbrengen op basis van die transitieprogramma’s.
  • Energiecommissie: mobiliseren van de duurzame energiebewegingen in Nederland (alleen al de energiecoöperaties in Nederland tellen gezamenlijk meer dan 200.000 leden) voor de verkiezingen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!