Samenwerking opgestart voor warmtenet Sliedrecht

De provincie Zuid-Holland, gemeente Sliedrecht, de Drechtsteden,  woningcorporatie Tablis Wonen en HVC gaan de mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet verkennen. Zij tekenden daarvoor een samenwerkingsovereenkomst.

Daarmee wordt de doelstelling van de Drechtsteden, waaronder Sliedrecht, om in 2050 energieneutraal te zijn tastbaar. De overheid heeft bepaald dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat is een enorme opgave. Onderdeel van de opgave is een aardgasvrij Nederland; ruim 7 miljoen huishoudens moeten van het gas af. Gemeenten krijgen een rol om deze transitie naar een gebouwde omgeving zonder aardgas te begeleiden. Het komende jaar worden de mogelijkheden en de haalbaarheid voor een warmtenet in de Drechtsteden onderzocht en getoetst. Onderdeel van de studie is de inzet van duurzame bronnen, zoals geothermische warmte en het benutten van restwarmte. De regio Drechtsteden biedt veel potentie om koploper te worden in een meer duurzame warmtevoorziening.

De aansluiting van de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht is een initiatief van lokaal samenwerken aan de energietransitie. De komende maanden worden 95 woningen op het warmtenet in de Staatsliedenbuurt aangesloten. De sloop en nieuwbouw van de Staatsliedenbuurt maakt het mogelijk om deze wijk als eerste aan te sluiten op duurzame warmte en aardgasvrij op te leveren. De huurwoningen in de Staatsliedenbuurt worden aangesloten op een lokaal warmtenet en worden allereerst gevoed door een tijdelijke warmtebron. In de komende tijd wordt onderzocht welke wijken of gebouwen nog meer kunnen worden aangesloten op het warmtenet.

Een duurzaam warmtenet draagt bij aan CO₂-reductie. Het warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Op lange termijn verdwijnt het gas als warmtebron uit de huizen in Nederland. Restwarmte, bijvoorbeeld uit de industrie, geothermie of warmtepompen bieden een duurzaam alternatief. De warmtestrategie in Sliedrecht is onderdeel van de oplossing in de regionale energiestrategie voor de Drechtsteden. De regionale energiestrategie wordt opgesteld in samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen uit de regio Drechtsteden.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!