Shell Pernis start met bouw restwarmteproject

Shell Pernis is gestart met de bouw van de installatie voor het restwarmteproject. Het project gaat voldoende energie leveren om in de warmtebehoefte van 16.000 huishoudens te voorzien.

Het project is een samenwerkingsverband van Shell Pernis met Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam. Continue verbetering van de energie-efficiëntie is belangrijk voor Shell Pernis. Het inzetten van restwarmte om in de energiebehoefte van huishoudens in de regio te voorzien, is een volgende stap hierin.

Het Warmte Overdracht Station, waarvan de bouw nu is gestart, vormt een belangrijke schakel in het project. Via het station wordt restwarmte van Shell Pernis aan het warmtenet geleverd. Ook het Havenbedrijf begint dit jaar met de aanleg van de warmteleidingen, die voor het transport van Shell Pernis naar het bestaande warmtenet van Warmtebedrijf Rotterdam moet gaan zorgen.

De restwarmte is op jaarbasis goed voor een energiebesparing van 0,6 petajoule, wat overeenkomt met een gemiddeld vermogen van zo’n 20 megawatt dat door Shell aan het warmtenet zal worden geleverd. Dit is genoeg voor ongeveer 16.000 huishoudens die hiermee op jaarbasis hun CO2-uitstoot met zo’n 35.000 ton kunnen reduceren. Shell Pernis behoort tot de meest energie-efficiënte raffinaderijen ter wereld en dit project gaat ertoe leiden dat de netto uitstoot van CO2 van de regio Rotterdam verder zal afnemen.

De bouw van de installatie zal aan het eind van dit jaar klaar zijn, waarna het in 2018 in gebruik kan worden genomen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!