Staatstoezicht op de Mijnen gaat eisen geothermie aanscherpen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat scherper toezien op de veiligheid van geothermieputten en strengere eisen formuleren waaraan putten moeten voldoen. Dit omdat geothermie volgens SodM vanwege het Klimaatakkoord een grote vlucht gaat nemen.

In het Klimaatakkoord wordt bijna een vertienvoudiging voorspeld in de komende 12 jaar. Geothermieputten hebben last van corrosie, wat kan leiden tot lekkages naar de omgeving. SodM gaat daarom scherper toezien op de veiligheid van geothermieputten. ‘Alle geothermisten in Nederland hebben te maken met corrosie van de put door het oppompen van het zoute water uit de ondergrond’, aldus Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van SodM. ‘In sommige gevallen is de put zelfs stilgelegd om lekkage naar de omgeving te voorkomen. Dit probleem moet duurzaam opgelost worden door een kwalitatief betere put. Daar gaan wij komend jaar na overleg met de sector eisen voor opstellen.’

Ook de locatie is van belang. Allereerst heeft SodM geadviseerd om terughoudend te zijn met geothermie in de buurt van seismisch actieve breuken in de diepe ondergrond vanwege het risico op het veroorzaken van aardbevingen. Ten tweede is het goed als gemeenten rekening houden met de plek waarop zij geothermie toestaan. Geothermie moet weliswaar bij uitstek in de buurt van afnemers plaatsvinden in verband met de transport van de warmte, maar dat betekent niet dat installaties pal naast woonwijken hoeven te worden gesitueerd. Bij mogelijk onderhoud en weghalen van de put aan het einde van de levensduur moet er namelijk weer een boortoren op kunnen, zonder overlast voor de directe omgeving. Dat is volgens SodM ook belangrijk voor het maatschappelijk draagvlak voor geothermie.

foto: © Roland Betzl | Dreamstime.com

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!