Start proef duurzame technieken binnenvaart

In februari 2017 start een aanbesteding voor ondernemers die willen investeren in de verduurzaming van hun schip én willen bijdragen aan de kennis over emissie reducerende technieken voor de binnenvaart.

Het Europese demonstratieproject CLean INland SHipping (CLINSH) investeert in duurzaam vervoer over water. De provincie Zuid-Holland is hoofdpartner van CLINSH en investeert samen met Energy Valley en 15 partners uit België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De binnenvaart staat voor een opgave om te verduurzamen. Dat betekent dat de sector nu moet investeren in schonere schepen. Dit kunnen investeringen zijn in geheel schonere schepen, maar ook in schonere motoren en/of aanpassingen aan bestaande motoren of technieken. Doel is om de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof te verlagen. De internationale eisen op het gebied van energiebesparing en schone lucht worden immers strenger. En opdrachtgevers stellen goede milieuprestaties steeds meer als voorwaarde bij het inkopen van diensten.

De aanbesteding gaat over de selectie van schepen die willen deelnemen aan CLINSH. Voor het project worden de volgende 2 selecties gemaakt:

  • een selectie van 15 schepen die door de eigenaar worden uitgerust met emissie-reducerende technologie of alternatieve brandstof.
  • een selectie van 15 andere schepen die al varen met een emissie-reducerende technologie of alternatieve brandstof.

Op beide groepen schepen wordt apparatuur geplaatst en wordt gedurende 1 tot 2 jaar continu de uitstoot aan boord gemeten. Dit levert waardevolle informatie op over de milieuprestaties én operationele kosten bij toepassing van de verschillende technieken.

Vanuit het project CLINSH wordt een financiële compensatie beschikbaar gesteld voor de diensten en de deelname aan het project. Voor de aankoop en installatie van de technologie kunnen de schippers tot 50 procent van de werkelijke kosten ontvangen inclusief een onkostenvergoeding van maximaal 10.000 euro per schip.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!