Startschot voor mondiaal topkenniscentrum voor klimaatadaptatie in Nederland

Nederland, Japan en de Verenigde Naties (UN Environment) nemen het initiatief tot oprichting van een Global Centre of Excellence on Climate Adaptation in Nederland.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu tekende hiertoe samen met wereldwijde projectpartners een opstartovereenkomst. Het mondiale topkenniscentrum gaat landen, organisaties en bedrijven met kennis en advies ondersteunen op het gebied van klimaataanpassing, zodat zij beter toegerust zijn om de gevolgen van klimaatverandering te dragen.

Het belangrijkste doel van het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCEA) is om ervoor te zorgen dat landen en organisaties zich beter kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het centrum zal een breed netwerk van internationale partners samenbrengen, waaronder leidende kennisinstituten, bedrijven, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), lokale en nationale overheden, internationale organisaties en de financiële sector.

Het historische klimaatakkoord van Parijs heeft van aanpassing aan klimaatverandering wereldwijd een topprioriteit gemaakt. Het GCEA zal bijdragen aan de opbouw van een klimaatbestendige wereld. Het mondiale topkenniscentrum zal wereldwijd partijen steunen die moeite hebben om klimaatadaptatie daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Door de inbreng van kennis over projecten op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en landbouw wordt elke nieuwe weg, constructie en akker een kans om veerkrachtiger te worden tegen klimaatverandering.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!