Stedin adviseert Tweede Kamerleden over transitie naar duurzaam verwarmen

Stedin heeft onlangs aan Tweede Kamerleden een rapport overhandigd waarin concrete lessen en barrières staan, die Stedin en de partners ervaren bij de overgang van aardgas in woonwijken naar een duurzaam alternatief.

Samen met partijen als gemeente Rotterdam en Woerden, energieleverancier Nuon, woningbouwcorporaties Bo-Ex, Groenwest en Mitros en bouwbedrijf BAM en Kwartiermakers in de Bouw deelde Judith Koole, chief operating officer van Stedin, de praktijkervaringen bij het aardgasvrij maken van wijken in Rotterdam, Utrecht en Woerden. De samenwerking van zoveel verschillende partijen is uniek en heeft geresulteerd in 4 concrete aanbevelingen aan de Kamerleden.

Om in 2050 huizen niet meer met aardgas te verwarmen, moeten nu al begonnen worden met het aardgasvrij maken van woonwijken. Dit sluit ook aan bij het nieuwe regeerakkoord, waarin het nieuwe kabinet wil dat aan het eind van de kabinetsperiode circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasloos worden opgeleverd. Uiteindelijk moet in de 30 jaar tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen verduurzaamd worden. De weg hiernaartoe is niet geplaveid en Stedin doet in zijn rapport ‘Uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving’ 4 concrete aanbevelingen om de drempels weg te krijgen: schrap de gasaansluitplicht voor nieuwbouw zo snel mogelijk; introduceer een afsluitrecht voor gemeenten en netbeheerders; bied experimenteerruimte voor verschillende financieringsvormen; stel landelijke richtlijnen op voor de lokale keuze.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!