Stedin komt met inkeerregeling voor aardgas bij nieuwbouwprojecten

Stedin komt met een inkeerregeling voor aardgas bij nieuwbouwprojecten. Daarnaast gaat het een ontbindende voorwaarde opnemen in contracten en green deals met gemeenten sluiten om zo min mogelijk nieuwe bouwprojecten met aardgas te beginnen.

Stedin doet dit in anticipatie op de aansluitplicht die naar alle verwachting binnenkort uit de wet geschrapt gaat worden.

Stedin maakt zich al jaren hard voor het afschaffen van de aansluitplicht op aardgas. Stedins chief transition officer David Peters: ‘We moeten nu al stoppen met het aanleggen van nieuwe gasinfrastructuur, als we in 2050 niet meer afhankelijk willen zijn van fossiele brandstoffen.’ Stedin is van mening dat men toe moet gaan naar een samenleving die voor warmte niet afhankelijk is van aardgas. Daarom komt het bedrijf met 3 maatregelen, die in lijn liggen met de ophanden zijnde schrapping van de aansluitplicht op het aardgasnetwerk.

Zo komt de netbeheerder met een inkeerregeling. Stedin zal ontwikkelaars de mogelijkheid bieden om al aangegane contracten waar aardgas is voorzien maar een elektriciteitsnet ook een mogelijkheid zou zijn open te breken als ze die bouwprojecten alsnog aardgasloos willen maken.

Daarnaast wil het bedrijf wanneer is ingestemd met de wetswijziging ontbindende voorwaarden opnemen in de contracten die vanaf dan getekend worden.

Ten slotte gaat Stedin in samenwerking met andere gemeenten overeenkomsten sluiten (“green deals”) waarin het gezamenlijke voornemen wordt uitgesproken om reeds goedgekeurde projecten mét aardgasaansluitingen alsnog te bewegen aardgasloos te realiseren.

 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!