Stedin start nieuwe projecten flexibel energie leveren

Stedin start met zijn FLEX Versnellingsprogramma. Hierbij werkt Stedin samen met bedrijven die zich richten op meer flexibiliteit van vraag en aanbod in het energiesysteem. Partners zijn Sympower, Qurrent, BAM en Enervalis.

De energiewereld verandert. We gaan steeds meer gebruikmaken van duurzame energie,  maar  energiebronnen als wind en zon zijn onvoorspelbaar en niet op afroep beschikbaar.

Vraag en aanbod van energie sluiten niet automatisch op elkaar aan, dit kan tot knelpunten in het energienet leiden. Daarom is Stedin op zoek gegaan naar bedrijven die hiervoor een oplossing bieden, zodat zijn klanten ook in de toekomst zeker zijn van betrouwbare energielevering.

De komende 2 jaar brengt Stedin met 3 innovatieve bedrijven de mogelijkheden van flexibiliteit van energie in de praktijk. Sympower gaat door het sturen van warmtepompen en elektrische boilers in huishoudens, onderzoeken of het de piekbelasting op het net van Stedin kan verminderen. Qurrent onderzoekt het effect van variabele energieprijzen op de netbelasting. BAM gaat, in samenwerking met Enervalis, in de zogeheten nul-op-de-meter woningen de energiemodules besturen om zo te onderzoeken of ze de piekbelasting kunnen beïnvloeden.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!