Stroomversnelling pleit voor verantwoorde hypotheekruimte bij energiezuinige woningen

Stroomversnelling pleit voor een groter verschil in hypotheekruimte tussen Nul-op-de-Meterwoningen (NOM) en woningen met een Energie Prestatie Coëfficiënt of Energie-index van 0. De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) is een maat die de energiezuinigheid van nieuw te bouwen woningen uitdrukt in een getal. De Energie-Index (EI) is een maat die de energiezuinigheid van bestaande woningen uitdrukt in een getal.

De Stroomversnelling doet de uitspraak in reactie op een voorstel van de minister van Financiën Hoekstra om de extra hypotheekruimte voor NOM-woningen met een EnergiePrestatieGarantie gelijk te houden op 25.000 euro en voor EPC/EI-0 woningen 20.000 euro extra hypotheekruimte mogelijk te maken, zelfs zonder EnergiePrestatieGarantie.

Het verschil tussen de behandeling van NOM en EPC/EI=0 is volgens Stroomversnelling zorgwekkend en kan leiden tot onverantwoorde financieringssituaties. Het staat bovendien in schril contrast met het voorgenomen beleid opgesteld in het Klimaatakkoord op hoofdlijnen. Stroomversnelling pleit voor een groter verschil in hypotheekruimte tussen NOM en EPC/EI=0 en altijd een EnergiePrestatieGarantie te hanteren bij de voorgestelde categorieën.

 

Stroomversnelling is een brede markt-gedragen coalitie van partijen die gezamenlijk hun schouders onder de transitie willen zetten. Het initiatief telt momenteel ruim 80 leden: woningcorporaties, aanbieders (bouwbedrijven), toeleverende industrie, gemeentes en netwerkbedrijven, en staat open voor iedereen die wil en kan bijdragen aan de transitieopgave.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!