Strukton Civiel lanceert energielabel voor wegdekken

Strukton Civiel lanceert een energielabel voor wegdekken. Het wegdeklabel is ontwikkeld door de Provincie Gelderland, Strukton Civiel, Apollo Vredestein en de Universiteit Twente. Nederland heeft hiermee een nieuwe primeur.

Behalve voor apparaten, woningen en auto’s is er nu ook een label voor wegdekken. Hoe duurzaam is een wegdek? En hoe veilig? Wat is de kwaliteit? Het wegdeklabel geeft inzicht in deze en meer factoren.

Met dit label wordt in één oogopslag duidelijk hoe een wegdek scoort. Wegen moeten veilig, bereikbaar, duurzaam en economisch zijn. Het wegdeklabel zorgt voor eenduidige communicatie en objectieve standaarden voor alle partijen die betrokken zijn bij de aanleg en het onderhoud van wegen.

Voor de veiligheid van een weg is het aspect stroefheid essentieel. Voor de leefbaarheid voor omwonenden is het band-wegdekgeluid belangrijk. De rolweerstand is van belang voor het milieu (CO₂-uitstoot) en voor de economie (brandstofverbruik). De levensduur is belangrijk voor de economie, het milieu en de omwonenden. Wegdeklabels categoriseren wegdekken voor al deze aspecten: stroefheid, geluid, rolweerstand en levensduur. Per categorie scoort een wegdek tussen de A en de G.

De verwachting is dat het wegdeklabel zal leiden tot een kwaliteitsverbetering van het wegdek. Het label zal wegenbouwers en bandenleveranciers stimuleren om hun producten zo duurzaam, veilig en stil mogelijk te maken. Om die reden kan ervan uit worden gegaan dat wegdeklabelling zal leiden tot minder ongevallen. (foto: Strukton)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!