Subsidie energiebesparing eigen huis sinds 26 april uitgeput

Het heeft voor eigenaar-bewoners van een eigen huis geen zin meer om een subsidieaanvraag in te dienen voor isolatiemaatregelen. Tot 26 april 2017 zijn er voldoende aanvragen ontvangen om het beschikbare budget uit te geven. Hierbij is ook het laatste beschikbare budget voor eigenaar-bewoners meegerekend. Dit laatste budget van 500.000 euro wordt zeer binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. Het totale subsidiebedrag is hiermee 44.275.000 euro. Dit subsidiebedrag is nu volledig uitgeput.

RVO.nl heeft meer aanvragen ontvangen dan er aan subsidiebudget is gepubliceerd. Ze houden er namelijk rekening mee dat er bij de behandeling ook nog subsidieaanvragen afvallen. De wettelijke termijn om een besluit te nemen over een ingediende aanvraag is 13 weken. RVO.nl zet extra capaciteit in om de aanvragen te verwerken. Zo hopen ze aanvragers snel duidelijkheid te geven. Uiterlijk eind juli geven ze uitsluitsel over aanvragen die in april ontvangen zijn. De ingediende aanvraag garandeert niet dat men daadwerkelijk subsidie ontvangt.

Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende budget is. VvE’s kunnen dus nog steeds aanvragen indienen. (foto: Ymere)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!