Subsidie Zeeuwse gemeenten voor verduurzaming monumenten

Door gezamenlijke gemeenten in Zeeland zijn een aantal projecten ingediend bij de VNG om subsidies te krijgen voor verduurzaming. Eén van de gehonoreerde projecten betreft het verduurzamen van monumenten.

Een extra lastige zaak omdat naast technische problemen er ook esthetische en monumentale eisen zijn waaraan voldaan moet worden.

Monumenten hebben een relatief hoog energieverbruik en stellen bijzondere eisen qua comfort, gebruik, onderhoud et cetera. Het is complex voor monumenteneigenaren om besparende maatregelen te nemen vanwege ingewikkelde regelgeving en benodigd maatwerk. De noodzaak tot energiebesparing bij monumenten is groot, evenals de behoefte. Monumenten zijn beeldbepalend en van groot economisch belang in steden en dorpen.

In het Zeeuws Energieakkoord is vastgelegd dat de particuliere woningvoorraad in 2045 energieneutraal is. Energiebesparing en duurzame energietoepassingen blijven bij woonhuismonumenten achter. Woningeigenaren weten niet welke maatregelen zij kunnen nemen, wanneer ze dit het beste kunnen doen en wie dit uit kan voeren. Deze aanpak heeft als doel deze onzekerheden weg te nemen en monumenteneigenaren te activeren.

Ten behoeve van het realiseren van energie-neutrale monumenten worden postcoderoosprojecten, specifiek voor monumenteneigenaren ontwikkeld.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!