TenneT: Vermogen wind en zon stijgt 360 procent in 2022

UTRECHT – Het vermogen van windmolens en zonnepanelen in Nederland zal in 2022 zijn gestegen met ongeveer 360 procent naar 15.000 megawatt.

Deze verwachting spreekt hoogspanningsnetbeheerder TenneT uit in een dinsdag gepubliceerd rapport over het energienet.

Volgens de laatste cijfers staat er nu bijna 3.300 megawatt aan windenergie opgesteld in Nederland en 1.168 megawatt aan zonne-energie. TenneT rekent in het rapport met 4.200 megawatt.

Wind en zon zijn niet altijd beschikbaar en om ervoor te zorgen dat er altijd stroom is, ziet TenneT mogelijkheden voor lokale opslag, grotere vraagrespons en een sterke verbondenheid met het buitenland.

Zo verwacht TenneT de maximale import/exportcapaciteit met het buitenland tot en met 2022 met 57 procent uit te breiden naar 9.400 megawatt.

Grenzen

“Om optimaal te profiteren van de opkomst en sterke groei van duurzame stroomproductie in ons deel van Europa, fluctuaties in het aanbod van groene stroom uit wind en zon op te kunnen vangen en wegvallende productie als gevolg van stilgelegde of gesloten centrales (gas- en kolen) te compenseren, gaan wij verder met koppeling met markten over de grens”, zegt Mel Kroon, CEO van TenneT.

“Vergeet die grenzen, die zijn obstakels voor het succesvol introduceren van groene energie. Verdergaande samenwerking tussen Noordwest Europese hoogspanningsnetbeheerders, fysieke verbindingen tussen landen en koppeling van systemen zijn nodig voor een zekere levering van stroom, import van goedkope energie en de transitie naar een meer duurzame energiemarkt.”

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!