TNO en ECN: industrie kan op korte termijn over van gas naar duurzame elektriciteit

De industrie kan op korte termijn deels overschakelen van gasgestookte naar elektrische technieken om warmte op te wekken. Daarbij kunnen ze veel meer gebruikmaken van duurzame energie uit zon en wind. Dat stellen ECN en TNO die samen met een groep bedrijven technologieën ontwikkelen die dat mogelijk maken.

De basisgedachte is dat op momenten dat er veel elektriciteit beschikbaar komt uit zon en wind de gasinstallatie uitschakelt en de proceswarmte uit duurzaam opgewekte elektriciteit gemaakt wordt.

Daarvoor is een systeem nodig dat slim en naadloos kan schakelen tussen gas en elektriciteit, zodat de productieprocessen in de bedrijven ongestoord verlopen. Het consortium realiseert deze oplossing in het project “Industrial Hybrid Energy System”, dat inmiddels van start is gegaan. Warmte maken van elektriciteit is volgens de betrokkenen op korte termijn  te realiseren en vormt een eerste stap in de transitie naar volledige elektrificatie van de industrie, die het gebruik van fossiele brandstoffen overbodig maakt.

TNO werkt  samen met de bedrijven Sympower, Scholt Energy Services, en de eRisk Group aan de flexibele en naadloze schakeling tussen gas en elektriciteit. De schakelmomenten zullen afhankelijk zijn van factoren als een stijgend aanbod van zonne- en windenergie en dalende energieprijzen. Het project duurt 3 jaar, heeft een omvang van 1,5 miljoen euro en is mede mogelijk gemaakt door de topsector Energie.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!