TNO: meer ruimte voor testen met energieopslag nodig

UTRECHT – Er is meer ruimte nodig voor praktijkexperimenten met het opslaan van energie en het flexibiliseren van het energiesysteem.

Naast het opslaan van energie denkt TNO ook aan het reguleren van het aanbod van stroom of het afstemmen van de vraag op het aanbod.

De opstellers van het rapport weten niet op welke termijn de toename van stroom uit zonne-energie en windenergie voor problemen gaat zorgen, maar door nu al te anticiperen worden desinvesteringen voorkomen en kan een voorsprong worden opgebouwd.

De komende 10 tot 15 jaar groeit het aandeel naar verwachting fors. TNO gaat ervanuit dat in 2030 49 tot 53 procent van de in Nederland opgewekte

Tot nu toe functioneert het Nederlandse energienet ook “uitstekend”, schrijven de onderzoekers. “Het net kent een zeer hoge betrouwbaarheid en kan grote stroomoverschotten uit Duitsland opvangen. Die zekerheid is vitaal voor ons comfort en onze economie.”

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!