TNO: Nederland sneller van exporteur naar importeur van gas

De aardgaswinning kan ons land veel sneller dan gedacht, veranderen van exporteur in netto-importeur van aardgas. Uit onderzoek door TNO blijkt dat dat in een van de scenario’s al het geval is in 2021.

Voorspellingen van anderen gaan uit van 2030-2035. De conclusies van het onderzoek door TNO zijn gepubliceerd in de whitepaper ‘van exporteur naar importeur – de verander(en)de rol van aardgas in Nederland’. Het is volgens TNO aan de Nederlandse overheid deze overgang vorm te geven en te bepalen wie de regie voert over de binnenlandse energievoorziening.

Nederland is sinds het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw zelfvoorzienend geweest met aardgas als energiebron. Tussen 1965 tot 2016 leverde de export van aardgas de Nederlandse economie bijna 300 miljard euro aan aardgasbaten op. Maar na de aardbeving in Huizinge in de provincie Groningen in augustus 2012 is de jaarlijkse gemiddelde productie teruggebracht van 53 tot 21,6 miljard kubieke meter (bcm) en afhankelijk gemaakt van de seismische stabiliteit van het Groninger veld . Als de productie in Groningen verder wordt beperkt tot onder dit niveau en de exploratieactiviteiten worden gestaakt, zal Nederland al binnen 4 tot 6 jaar importafhankelijk zijn.

Experts van TNO hebben in de whitepaper 4 scenario’s uitgewerkt op basis van de toekomstige productie in Groningen, het aanbod uit de kleine velden en de te verwachten afname van de vraag naar aardgas. Daarbij is eigen onderzoek en dat van partijen als ECN en Gasunie Transport Services betrokken.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!