TNO opent testfaciliteit HESI voor versnelde toepassing slimme energiesystemen

René Paas, commissaris van de Koning in Groningen heeft de HESI-faciliteit van TNO in Groningen geopend. De Hybride Energie Systeem Integratie (HESI) is een testomgeving voor bedrijven om energie-innovaties op grote schaal te beproeven.

HESI is de eerste proeftuin in zijn soort in Europa en staat in directe verbinding met energielabs in onder meer de Verenigde Staten om opschaling te ondersteunen en realtime simulaties uit te voeren. Diverse bedrijven en organisaties richten zich op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten om de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie vorm te geven. Met de TNO HESI-faciliteit op het EnTranCe terrein in Groningen kunnen deze nieuwe technologieën worden getest. TNO helpt zo bedrijven om hun vindingen sneller en robuust op de markt te kunnen brengen. Het uiteindelijke doel is om van losstaande, kleinschalige proeven op te schalen naar grootschalige experimenten onder omstandigheden die in de reële wereld ook voorkomen.

TNO werkt in de HESI-faciliteit samen met Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Energy Academy Europe en is gevestigd op het EnTranCe proefterrein in Groningen. Tijdens de opening worden ook samenwerkingsovereenkomsten getekend met de buitenlandse labs National Renewable Energy Laboratory (NREL) van het Amerikaanse ministerie van Energie en het Belgische EnergyVille.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!