TNO/ECN: ‘Warmtenetten duurzaam alternatief voor aardgas’

TNO en ECN Duurzaam hebben in opdracht van het programma Warmte en Koude in de Metropoolregio Amsterdam uitgezocht hoe duurzaam de warmtebronnen in de warmtenetten van de metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn.

Naar aanleiding van dit onderzoek is een CO2-ladder voor de warmtebronnen ontwikkeld om afnemers van warmte inzicht te geven in het nut van warmtenetten. In alle gevallen is de cv-ketel thuis het minst duurzaam, zelfs de restwarmte uit een kolencentrale is in dat opzicht een betere keuze.

Een warmtenet is een uitgebreid netwerk van leidingen met warm water, afkomstig van verschillende warmtebronnen. Dat kan bijvoorbeeld restwarmte zijn van een fabriek of warmte van een (afval)energiecentrale. Het verwarmde water komt de woning meestal binnen met een temperatuur van 70 graden Celsius en gaat terug naar de warmtebron met een temperatuur van ongeveer 40 graden Celsius. Nadeel is dat deze warmte niet altijd gezien wordt als duurzaam. Om die reden is er een CO2-ladder ontwikkeld.

Met warmtenetten kunnen grootschalig en relatief snel vele duizenden woningen tegelijk van het aardgas af worden gehaald. De reeds bestaande warmtenetten in de Metropoolregio Amsterdam zijn nog niet 100 procent CO2-neutraal. Verschillende netten komen wel in de buurt. De partijen in het programma Warmte en Koude in de MRA zien het als hun taak om de warmtenetten niet alleen uit te breiden maar ook verder te verduurzamen in de nabije toekomst. (foto: WikiMedia)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!