Tuinder maakt bio-energie van restafval komkommerteelt

Het project Bio Based Energy in tuinbouwcluster Erica is officieel van start. Het project heeft als doel de warmte te gebruiken uit het composteerproces van restafval van komkommers en houtachtige gewassen, zoals olifantengras. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra opende het project door de douche met warm water uit de compostbult te bedienen.

Het project is ontwikkeld door Roland van Driel van het bedrijf Mycelco en Koos en Inge de Vries van Drenthe Growers. In samenwerking met de Universiteit van Utrecht brachten zij het project in uitvoering. Door het composteren komt er warmte vrij. Deze warmte kan dan weer gebruikt worden voor verwarming van de kassen, huizen of water. Zodra de compost ‘rijp’ is worden er ook nog proeven gedaan om te onderzoeken welke waardevolle stoffen hieruit gehaald kunnen worden voor de groene economie.

De provincie Drenthe ondersteunt het project van het Energieprogramma en vanuit het programma Toekomstgerichte Landbouw en de Drentse Economische Koers.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!