Tweede bio-energie-installatie in Ede geopend

De tweede Edese bio-energie-installatie van MPD Groene Energie is geopend. De nieuwe installatie staat op de Kenniscampus en draagt de naam ‘Bio-Energie Ede’.

De bouw van deze tweede bio-energiecentrale is mede tot stand gekomen door een investering vanuit Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) van Topfonds Gelderland verstrekt door fondsmanager PPM Oost. In de 2 installaties wordt lokaal afkomstige biomassa omgezet in groene warmte. Dochterbedrijf van MPD Groene Energie ‘Warmtebedrijf Ede’ is de groenewarmteleverancier en heeft inmiddels ruim 10.000 woningen en bedrijven aangesloten op zijn groene warmtenet in Ede. De provincie Gelderland, de gemeente Ede, Alliander en woningcorporatie Woonstede delen de ambitie om in het jaar 2020 zeker 20.000 woningen en bedrijven te hebben aangesloten op het Edese groenewarmtenet. De doelstelling is om hiermee de CO2-uitstoot in 2020 met 50.000 ton te reduceren. (foto: Wikimedia)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!